Tags :news

News

รถลำเลียงพลหุ้มเกราะสหรัฐฯ ชนรถยนต์ในเกาหลีใต้ ดับยกคัน 4 ศพ

รถลำเลียงพลหุ้มเกราะของกองทัพสหรัฐฯ ประสานงากับรถยนต์ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย ด้านกองทัพสหรัฐฯ สั่งระงับการซ้อมรบเป็นการชั่วคราวRead More